icon
icon
icon
icon

Dod o hyd i Gyfreithiwr
Dod o hyd i Gyfreithiwr i’r Henoed - Gogledd Cymru

Cwmni:

Milwyn Jenkins & Jenkins

Cyfeiriad:

Mid Wales House                                               
Great Oak Street                                               
Llanidloes
Powys
SY18 6BN

Rhif Ffôn:

01686 412166      

Fax:

01686 413580

E-bost:

Cliciwch Yma

Gwefan:

Cliciwch Yma

 

Cwmni:

T R Evans, Hughes & Co

Cyfeiriad:

Victoria Chambers
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UR

Rhif Ffôn:

01407 762 204

DX:

701792 HOLYHEAD

Derbyniwyd:

1976

Meysydd arbenigol:

 • - Y Llys Gwarchod
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllysiau byw
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau

Aelod o gyrff eraill:

Adran Brofiant, arall, 0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Ymweliadau cartref os bydd angen. Siarad Cymraeg.

Cwmni:

Swayne Johnsons Solicitors

Cyfeiriad:

2 Hall Square
Denbigh
LL16 3PA

Rhif Ffôn:

01492 550 696    

E-bost:

Cliciwch Yma

Gwefan:

Cliciwch Yma

Cwmni:

Cyfraith Allington Hughes

Cyfeiriad:

Llanrwst, Conwy, LL26 0LS

Cwmni:

Gamlins Solicitors

Cyfeiriad:

 

Gwefan:

cliciwch yma

 

Cwmni:

Bone & Payne LLP

Cyfeiriad:

13 Wynnstay Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8NB

Rhif Ffôn:

01492 532385

DX:

17902 COLWYN BAY

E-bost:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

01/12/2004

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi’i ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd gan ddefnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Atwrneiaeth
  - Cadw asedau cartref os bydd gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Darpariaeth gofal yn y cartref

Cwmni:

David Cartwright Solicitor

Cyfeiriad:

77 Market Street
Rhosllanerchrugog
Wrecsam
LL14 2LB

Rhif Ffôn:

01978 843762

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

17 Mehefin 1991

Meysydd arbenigol:

 • - Cyfranogwyr Christian Legacy
  - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys byw
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cynllunio Treth
  - Gweinyddu Ymddiriedolaeth

Aelod o gyrff eraill:

Adran Brofiant

Cwmni:

Llewellyn Jones Ltd

Cyfeiriad:

Barclays Bank Chambers
Clwyd Street
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1HF

Rhif Ffôn:

01824 704 495

DX:

21831 RUTHIN

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

18 Mai 1981

Meysydd arbenigol:

 • - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau

Aelod o gyrff eraill:

0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Ymweliadau cartref, Siaradwr Cymraeg

Cwmni:

David Jones Solicitors

Cyfeiriad:

22 Trinity Square,
Llandudno
LL30 2RH

Cwmni:

Bone & Payne LLP

Cyfeiriad:

55 Madoc Street
Llandudno
Conwy
LL30 2TW

Rhif Ffôn:

01492 876 354

DX:

11365 LLANDUDNO

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

Hydref 1993

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi’i ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Cam-drin Pobl Hŷn
  - Cynllunio ystâd gan ddefnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynllunio rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Atwrneiaeth
  - Cadw asedau cartref os bydd gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cytundebau cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
  - Pensiwn ymddeol y wladwriaeth a phensiwn gwraig weddw
  - Cynllunio Treth
  - Darpariaeth gofal yn y cartref
  - Gweinyddu ymddiriedolaeth
  - Buddiannau lles

Aelod o Gyrff eraill:

Adran Brofiant, 0

Cwmni:

G Lloyd Jones & Co

Cyfeiriad:

83 High Street
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9AP

Rhif Ffôn:

01745 888 666

E-bost:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

1 Gorffennaf 1971

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Trefniadau diogelu rhag colli rhyddid
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Deddfwriaeth Iechyd Meddwl
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cytundebau cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
  - Pensiwn y wladwriaeth a phensiwn gwraig weddw
  - Cynllunio Treth
  - Gweinyddu ymddiriedolaeth
  - Buddiannau Lles

Aelod o gyrff eraill:

0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Ymweliadau cartref. Siarad Cymraeg rhugl.

Cwmni:

Watsons Solicitors

Cyfeiriad:

Ferndale House,
2 Trinity Square,
Llandudno

Cwmni:

Julie Burton Law

Cyfeiriad:

62 Sgwâr Kyffin,
Bangor,
Gwynedd
LL57 1LA

Rhif Ffôn:

01248 364750

Fax:

01248 360235

E-bost:

Cliciwch Yma

Cwmni:

Tudur Owen Roberts Glynne & Co

Cyfeiriad:

Bangor, Gwynedd, LL57 3AN

Cwmni:

Hywel Davies & Co

Cyfeiriad:

74 Stryd Fawr
Y Bala
Gwynedd
LL23 7BH

Rhif Ffôn:

01678 520 307

DX:

dim

E-bost:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

1 Hydref 1975

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Cyfranogwyr Christian Legacy
  - Y Llys Gwarchod
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Deddfwriaeth Iechyd Meddwl
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cytundebau cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
  - Cynllunio Treth
  - Darpariaeth o gartref gofal
  - Gweinyddu ymddiriedolaeth
  - Buddiannau Lles

Aelod o gyrff eraill:

Adran Brofiant, 0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Gallu gwneud ymweliadau cartref. Siaradwr rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn gallu drafftio dogfennau yn y ddwy iaith

Cwmni:

Carter Vincent Jones Davis

Cyfeiriad:

Bangor, Gwynedd, LL57 4HN

Cwmni:

Swayne Johnson Ltd

Cyfeiriad:

Llanrhydd Manor
Llanrhydd Street
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1PP

Rhif Ffôn:

01824 703833

DX:

21833 RUTHIN

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

Mehefin 1973

Meysydd arbenigol:

 • - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cynllunio Treth
  - Gweinyddu Ymddiriedolaeth

Aelod o gyrff eraill:

0

Cwmni:

Bone & Payne LLP

Cyfeiriad:

55 Madoc Street
Llandudno
Conwy
LL30 2TW

Rhif Ffôn:

01492 876 354

DX:

11354

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

1 Tachwedd 1990

Meysydd arbenigol:

 • - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Gweinyddu Ymddiriedolaeth

Aelod o gyrff eraill:

0

Cwmni:

Allington Hughes Solicitors

Cyfeiriad:

10 Grosvenor Road
Wrecsam
Gogledd Cymru
LL11 1SD

Rhif Ffôn:

01978 291000

DX:

26651, Wrexham

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

01/10/2003

Meysydd arbenigol:

 • - Y Llys Gwarchod
  - Cam-drin Pobl Hŷn
  - Cynllunio Ystâd gan ddefnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cynllunio treth

Aelodaeth eraill:

STEP, 0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Rydym yn cynnig ymweliadau i’r cartref

Cwmni:

Woodland Davies Partnership LLP

Cyfeiriad:

4 The Bulwark
Brecon
Powys
LD3 7LB.

Rhif Ffôn:

01874 624422

Facs:

01874 611303

DX:

200354

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

 

Cwmni:

Walker Smith Way Solicitors

Cyfeiriad:

Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Cwmni:

Cyfreithwyr Swayne Johnson

Cyfeiriad:

Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3PA

Cwmni:

Robyns Owen Solicitors

Cyfeiriad:

36 High Street
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5RY

Rhif Ffôn:

01758 613 177

DX:

711532 PWLLHELI

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

16 Awst 1999

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Atwrneiaeth
  - Cadw asedau yn y cartref os bydd gofal hir dymor, gan gynnwys gofal a ariennir gan GIG
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Pensiwn y wladwriaeth a phensiwn gwraig weddw
  - Cynllunio Treth
  - Gweinyddu ymddiriedolaeth

Aelod o gyrff eraill:

0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Siarad Cymraeg rhugl. Gwneud ymweliadau cartref.

Cwmni:

Guthrie Jones and Jones

Cyfeiriad:

5 Stryd Plase
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SW

Rhif Ffôn:

01678 520 428

FAX:

01678 521 863

Gwefan:

cliciwch yma

 

Cwmni:

Dixon Rigby Keogh

Cyfeiriad:

34 Crewe Road,
Sandbach,
Cheshire
CW11 4NF 

Rhif Ffôn:

01270 766550

Fax:

01270 766471

E-bost:

Cliciwch Yma

Cwmni:

Cyfreithwyr Swayne Johnson

Cyfeiriad:

Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0RD

Cwmni:

Cyfraith Allington Hughes

Cyfeiriad:

Adeiladau’r Banc
Llanrwst
Conwy
LL26 0LS

Rhif Ffôn:

01492 641 222

DX:

711490 LLANRWST

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

1 Rhagfyr 1971

Meysydd arbenigol:

 • - Cyfryngwr Awdurdodedig
  - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi’i ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Cam-drin Pobl Hŷn
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes.
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cytundebau cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
  - Darpariaeth gofal cartref
  - Gweinyddu ymddiriedolaeth

Cwmni:

Keene & Kelly Solicitors

Cyfeiriad:

95 High Street
Yr Wyddgrug
Sir Ddinbych
CH7 1BJ

Rhif Ffôn:

01352 753 882

DX:

26556 MOLD

E-bost:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

Mehefin 1981

Meysydd arbenigol:

 • - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Cynlluniau rhyddhau ecwiti yn y cartref
  - Ewyllys Byw
  - Atwrneiaeth
  - Profiant a gweinyddu ystadau

Aelod o gyrff eraill:

Adran Brofiant, 0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Ymweliadau cartref

Cwmni:

Gabb and Co

Cyfeiriad:

32 Monk Street
Abergavenny
Monmouthshire
NP7 5NW

Rhif Ffôn:

01873 852432 

Fax:

01873 857589 

E-bost:

Cliciwch Yma

Cwmni:

Swayne Johnson Ltd

Cyfeiriad:

17 Trinity Square
LLandudno
Conwy
LL30 2RN

Rhif Ffôn:

01492 876 271

DX:

11356 LLANDUDNO

E-bost:

cliciwch yma

Gwefan:

cliciwch yma

Derbyniwyd:

3 Rhagfyr 1990

Meysydd arbenigol:

 • - Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Y Llys Gwarchod
  - Cynllunio ystâd yn defnyddio ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes
  - Ewyllys Byw
  - Deddfwriaeth Iechyd Meddwl
  - Atwrneiaeth
  - Cadw asedau yn y cartref os bydd gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi ei ariannu gan GIG
  - Profiant a gweinyddu ystadau
  - Cytundebau cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
  - Cynllunio Treth
  - Gweinyddu Ymddiriedolaeth

Aelod o gyrff eraill:

STEP, 0

Gwybodaeth proffil ychwanegol:

Ymweliadau i’r cartref, ysbyty neu hosbis. Dirprwy Panel y Llys Gwarchod.

 

Bookmark and Share