icon
icon
icon
icon

Cyngor Cyfreithiol
Gan Gyfreithwyr i’r Henoed - Gogledd Cymru

Bydd gan eich cynrychiolydd cyfreithiol brofiad helaeth yn y meysydd canlynol:-

a. Cyngor ar gyfrifoldeb ariannol a chyllid ar gyfer gofal tymor hir, gan gynnwys gofal wedi’i ariannu gan GIG.

b. Y Llys Gwarchod

c. Ewyllysiau

d. Cynllunio Ystâd gan gynnwys ysgrifennu ewyllysiau, ymddiriedolaeth a rhodd yn ystod oes

e. Atwrneiaeth Arhosol

f. Profiant a gweinyddu ystadau

g. Gweinyddu ymddiriedolaeth

h. Datrys anghydfodau

i. Cytundebu cartrefi gofal

j. Profiant Cynhennus (gan gynnwys Deddf Etifeddu (Darpariaeth i Deulu a Dibynyddion) 1975), Hawliadau ac Ewyllysiau sy’n cael eu gwrthwynebu

Bookmark and Share